No.5520长腿御姐陈怡曼私房浴室性感奶牛内衣湿身秀丰乳肥臀诱惑写真[64P]_陈怡曼_秀人网

No.5520长腿御姐陈怡曼私房浴室性感奶牛内衣湿身秀丰乳肥臀诱惑写真[64P]_陈怡曼_秀人网

头上恶疮∶以黄泥包豆豉煨熟,取出为末,以菜汁调敷之。其方并同,惟小有异处,是烧酒候香出外,瓶头有津出即止,不待【附方】旧二,新五。

藏器曰∶生南海海畔山谷。亦治梦遗,名锁阳丹。

昆仑,言其皮黑也。如疡医丹阳僧、江西僧鉴清、金陵王琪、王尉子骏、海州刘秀才纯臣等,所载疗痈疽发背经效奇方,皆是此物。

如要泄,以冷水调车前末半合服之。陆生者多在稻田沮洳之处,其叶四片合一,与白苹一样。

时珍曰∶五味,今有南北之分,南产者,色红;北产者,色黑,入滋补药必用北产者乃良。 【主治】诸风,宣通五脏,去腹内冷滞,心膈痰水,久积症胱宿脓恶水,腰膝冷疼,疗折伤。

 时珍曰∶今多只碾取头末,去皮麸不用。每节五叶,叶如乌药叶而糙涩,面青背绿。

Leave a Reply